สัมมนาประจำปี 2566 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Anantara resort Chiang mai วันที่ 15 ก.ค. 2566 ในหัวข้อ “MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP” โดย ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา บรรยายในหัวข้อ “Performance Coaching ”  และ กิจกรรมกลุ่ม Non-technical skills โดย ผศ.พญ.อุบล แสงอนันต์ และทีม Situation awareness, communication and teamwork management