เด้นท์สูติฯ คว้ารางวัลการเสนองานวิจัย มากมายจากราชวิทยาลัยสูติฯ

ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมกับการเสนอผลงานวิจัยของเด้นท์สูติฯ เชียงใหม่ ในงานประชุมประจำปีของราชวิทยาลัยสูติฯ ครั้งที่ 36 ซึ่งเป็นปีที่ทีมสูติล้านนาคว้ารางวัลได้มากเป็นประวัติการณ์ โดย พญ. พัสวี เชี่ยวหัตถ์พงษ์ (แพท) ได้รับรางวัลที่ 1 พญ. ปาณิศา  ฮันตระกูล (เกน) และพญ. แพรทิพย์ พรายแก้วได้รับรางวัลที่ 2 แพทย์หญิง รัศมิ์รวี จันทรศิริ (บิว) ได้รับรางวัลที่ 3 และพญ. ศุภากร ล้อวิชัยเวช (นิ้ง) พญ. ปิ่นนภา เตอะอ้าย (ปิ่น) และ นพ. นาวิน ศักดาเดช (จิ๊บ) ได้รับรางวัลชมเชย