ยินดีต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ

ภาควิชาสูติฯ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณการศึกษา ในโอกาสมาตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มช. และตรวจเยี่ยมภาควิชาสูติฯ ในวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องเรียน 2