แสดงความยินดีกับอาจารย์ชำนาญ

อาจารย์นายแพทย์ชำนาญ เกียรติพีรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

นับเป็นครั้งแรกของภาควิชาที่มีการดำรงตำแหน่งทางวิชาการแบบกระโดดข้ามขั้นจากอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์โดยไม่ต้องเป็นผ.ศ. มาก่อน (เนื่องจากผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น)