กิจกรรม

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564