ติดต่อสอบถาม

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทร. 053 – 935271, 053 – 935276

E-Mail : san.medcmu@gmail.com

Facebook page : หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช.