ข่าวสาร

  • ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์พบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook live และYoutube channel 

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์