ภาควิชาฯ 🎉ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ

🏆ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ในพิธีเชิดชูเกียรติ 🏅บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ปีที่ 64 คณะแพทยศาสตร์

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566