รางวัลนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวศิรินัทธ์ ศิริติกุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2564