พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. และมอบโล่แสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา และ อาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ มช. ชั้นปรีคลินิก และคลินิก ประจำปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเพจ Facebook Live ของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดี และตัวแทนสโมสรนักศึกษาฯ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.
รับชมย้อนหลัง :
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่