แบนเนอร์เยาวชนเจ้าฟ้า

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ให้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ

 

โดยให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ไปพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาวิจัย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาชุมชน

 

เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

       2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่มุ่งมั่นอุทิศชีวิตให้แก่การสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ

       3. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักวิจัย/นักพัฒนารุ่นใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทยที่มีโลกทัศน์และมีทักษะในการทำงานระดับนานาชาติ

       4. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบโลกาภิวัตน์ของการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศไทย

       5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุน จะได้รับทุนเพื่อไปศึกษา วิจัย หรือดูงานด้านสาธารณสุข เชิงระบบ ตามที่ได้นำเสนอโครงการเพื่อขอรับพระราชทานทุน ในต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือน

ประวัติผู้สมัครขอรับพระราชทานทุนฯ

นางสาวจิราชาญา ชูวุฒยากร

 

Nickname: Jane

 

Date of Birth: 3 กรกฎาคม 2542

ประวัติการศึกษา

 – มัธยมต้น : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557)

 

 – มัธยมปลาย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2560)

 

 – ปริญญาตรี : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

 

ประจำปี 2566

 • Accepted manuscript: Journal: Anatomy and Cell biology ‘Convolutional Neural Network of age-related trends digital radiographs of medial clavicle in a Thai population: Preliminary study’ Phisamon Kengkard, Jirachaya Choovuthayakorn, Chollada Mahakkanukrauh, Nadee Chitapanarux, Pittayarat Intasuwan, Yanumart Malatong, Pasuk Mahakkanukrauh, Apichat Sinthubua, Patison Palee, Sakarat Na Lampang

ประจำปี 2565

 • Accepted abstract: The Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2022 ‘Cyclosorus terminans extract and pioglitazone equally alleviate metabolic disturbance and brain pathology in prediabetic rats’ Wasana Pratchayasakul, PhD; Kenneth Chattipakorn; Natthapat Siri-Angkul, MD; Jirachaya Choovuthayakorn; Thanapat Charumporn; Benjamin Ongnok, BSc; Napatsorn Saiyasit, PhD; Sornram Janjek, BSc; Busarin Arunsak, MSc; Titikorn Chunchai, PhD; Sujinda Songtrai, BSc; Sireewan Kaewsuwan, PhD; Nipon Chattipakorn, MD, PhD and Siriporn C Chattipakorn, DDS, PhD

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ได้รับ

 

ประจำปี 2565

 • นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการแบบบูรณาการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S2P: Science to patients
  ปีการศึกษา 2565

ประจำปี 2564

 • รางวัล The Overwhelmingly Best Project (รางวัลชนะเลิศ) การแข่งขันโครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อการพัฒนาบทบาท
  การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน (Bootcamp 2021) ระดับประเทศ
 • เข้าร่วมโครงการนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานวิจัยระหว่างปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปี 2563

 • ได้รับคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ที่มีความสามารถสูงด้านการวิจัย วิชาการ และด้านจิตอาสา รุ่น 1 (โครงการปัญญาพัฒน์)

ประจำปี 2562

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนําเสนอผลงาน “Meditation intervention for weight reduction in individuals with obesity or overweight: A systematic review and meta analysis of randomized-controlled trials” ประเภท Scientific Poster แข่งขันงาน East Asian Medical Students’ Conference (EAMSC) 2019 ณ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย นําเสนอผลงาน “Mitigation of Invisible Border between Family Caregiver and Healthcare System” ประเภท White Paper Competition งาน Asian Medical Students’ Conference (AMSC) 2019 ณ มหาวิทยาลัย National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์

ประจำปี 2561

 • ตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมค่ายวิจัย สพท. ครั้งที่ 7 โดยสหพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
 • เป็นผู้มีผลงาน Outstanding Proposal Presentation ในกระบวนวิชาทักษะทางวิจัย 1 (Research skill 1) ประจำปีการศึกษา 2561
 • เข้าร่วมการอบรม Good Clinical Practice: GCP 2018 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

ประวัติการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

ประวัติการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

 

ด้านความเป็นผู้นำ

 • นายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
 • ที่ปรึกษานายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564
 • รองประธานค่ายนักพูด สพท. ครั้งที่ 4 โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ดูแลฝ่ายพิธีการ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายฐานข้อมูล
  ปีการศึกษา 2564
 • อุปนายกฝ่ายกิจการ มช. สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563
 • Deputy of Vice President for Administration and Organization ในคณะ Executive board ของ IFMSA-Thailand ปีการศึกษา 2563
 • Coordinator of Media ของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ เอเชียแห่งประเทศไทย (AMSA Thailand) ดูแลความเรียบร้อยโซเชียลมีเดีย
  ปีการศึกษา 2562
 • คณะจัดงาน ฝ่ายผู้ดูแลผู้เข้าแข้งขัน โครงการ Chiang Mai University International Medical Conference (CMU-IMC) 2020
  จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา 2563
 • คณะจัดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ตามความต้องการ (Lighten me(d) up!) 2563
 • คณะจัดงาน ประธานฝ่ายพิธีการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
 • คณะจัดงาน กิจกรรม “Time Management Podcast” โดย IFMSA Cademy ปีการศึกษา 2563
 • คณะจัดงาน กิจกรรมTrauma workshop เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Asian Medical Students’ Conference (AMSC) 2020 ปีการศึกษา 2562
 • ผู้นำสันทนาการ ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้แทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด้านความประพฤติ การเป็นแบบอย่างที่ดี

 • รางวัลนักศึกษา มช. ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565
 • รางวัล “ผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ด้านภาวะผู้นำภายใต้โครงการ “เด็กและเยาวชนรู้คิด จิตอาสา พัฒนาชาติ ชมรมจิตอาสาพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ 2565
 • ทุนเชิดชูเกียรติ เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แก่นักศึกษาทีมีผลงานดีเด่นด้าน กิจกรรม (ด้านความเป็นนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564
 • วิทยากรรายการ “ฟัง For Health Podcast: เรื่องเล่าจากนักศึกษาแพทย์ และการทำหน้าที่เป็น นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์”
  โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในกิจกรรม เสวนาประสาครูแพทย์สวนดอก ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “ชวนมาถก…Look นศพ. แบบไหนรับได้ แบบไหนรับไม่ได้”
  โดยทีมผู้บริหารฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ด้านวิชาการ

 • วิทยากรแนะแนวการ elective ภายในประเทศ ให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรม MED Journey ในปีการศึกษา 2565
 • วิทยากรแนะแนวการเรียนในชั้นคลินิกให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน กิจกรรม A way with a view ในปีการศึกษา 2564
 • วิทยากรแนะแนวการเรียนในชั้นปีที่ 2 ให้แก่น้อง ๆ ในกิจกรรม “รับน้องข้ามฟาก”
 • จัดโครงการเสวนา ClubMed Talkathon: Chapter 1 “รู้จักกับวิจัยและประสบการณ์การทำวิจัย”
 • จัดโครงการเสวนา ClubMed Talkathon: Chapter 2 “From Clinical Problems to Clinical Research: The art of Making Prediction Via Statistical Modeling”
 • จัดโครงการเสวนา ClubMed Talkathon: Chapter 3 “The research journey วิจัย…ไปไหนต่อ”
 • ทีมงานจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Timed-Station Examination ให้แก่นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1
  ในปีการศึกษา 2562
 • ฝ่ายวิชาการชั้นปี ในปีการศึกษา 2561-2565

กิจกรรมด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์

 • ร่วมโครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดน รณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในความร่วมมือของทีมจักษุแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566
  ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
 • ร่วมออกหน่วยบริการแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 45 วันที่ 18-19 มิถุนายม 2565 ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
 • ร่วมออกหน่วยบริการแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 37 วันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
  อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
 • คณะจัดกิจกรรม โครงการพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • จัดโครงการ Special project #FromHandToHeart จาก AMSA-Th ส่งกำลังใจในช่วง สถานการณ์โควิด-19
  (https://www.facebook.com/watch/?v= 3006281612741480&ref=sharing)
 • เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด โดยชมรมหมอน้อยเพื่อสังคม 2562
 • จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทันโฆษณาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านสื่อออนไลน์” แก่นักเรียนชั้นมัธยม ณ โรงเรียนยุพราช โรงเรียนสาธิต มช
  และโปลิลานนา ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตใจ โดยการสร้างแพลตฟอร์มคัดกรองโรคซึมเศร้าจาก Simulation “Pride’s Internal Self Mirror (PRISM)” เพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้า
  ในผู้ที่มีความหลากหลายทาง เพศ ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนิสิต นักศึกษาแพทย์
  เพื่อการพัฒนาบทบาทการสร้างเสริม สุขภาพในชุมชน (Bootcamp 2021)
 • เข้าร่วมเวทีเสวนา ‘คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ โครงการ Youth Engagement for Environmental Policy (YEEP!)
  โดยความร่วมมือของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) และ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ

 

ด้านดนตรี

 • สอบวัดระดับทักษะทางด้านดนตรี ของสถาบัน Trinity College London Grade 8 Piano ได้คะแนนในระดับ Distinction
 • สอบวัดระดับทักษะทางด้านดนตรี ของสถาบัน Trinity College London Grade 6 Guitar ได้คะแนนในระดับ Merit
 • รางวัลเหรียญทองภาคเหนือ ประกวดดนตรี Yamaha Thailand Music Festival 2019 ในประเภท วงดนตรี (เล่นเครื่องดนตรี คีย์บอร์ด)

ด้านกีฬา

 • รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ด้านการถ่ายภาพ

 • ถ่ายภาพและสื่อสร้างสรรค์ (Medicine Camera Creative Club) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561-ปัจจุบัน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
 • ดูแลฝ่าย Database (ฐานข้อมูลค่ายนักพูด)
 • ออกแบบระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

โครงการขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

 

Project title: Exosomal RNAs from Liquid Biopsy as a Biomarker Signature Predicting Systemic Therapies Efficacy in Advance Hepatocellular Carcinoma.

 

Scholarship applicant: Jirachaya Choovuthayakorn

Faculty of Medicine, Chiang Mai University

 

Mentor: Sunhawit Junrungsee M.D.,

Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery,

Department of Surgery, Faculty of Medicine Chiang Mai University