ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับสมัคร แพทย์ใช้ทุนปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-935533 ในวันและเวลาราชการค่ะแจ้งวันเวลาสอบสัมภาษณ์
สาขาศัลยศาสตร์ (General surgery) สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (สอบทักษะทางหัตถการและสัมภาษณ์)
ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา
หน่วยกุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยกุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดิมหน่วยกุมารศัลยศาสตร์เดิมได้มีการทำงานร่วมกันกับสายศัลยศาสตร์ทั่วไป โดยได้มีการแยกออกมาเป็นหน่วยกุมารศัลยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยขณะนั้นมีอาจารย์ประจำหน่วย คือ ผศ.นพ.วินัยศักดิ์  ขัติพัฒนาพงศ์ และ ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล และ ได้รับอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน

ในระยะแรกมีหอผู้ป่วยที่รับผู้ป่วยรักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3 มีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 12 เตียง ต่อมามีแนวทางในการขยายการดูแลผู้ป่วยให้มีพื้นที่มากขึ้น และ นโยบายของโรงพยาบาลในการนำผู้ป่วยเด็กไปอยู่รวมกันใกล้กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการดูแลรักษาให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 1 พ.ค. 2556 ได้มีการจัดตั้งหอผู้ป่วยใหม่เพื่อรับผู้ป่วยของหน่วยกุมารศัลยศาสตร์ ที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โดยเริ่มที่ 6 เตียงควบคู่ไปกับหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3  ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้ปิดการให้บริการที่ ศัลยกรรมหญิง 3  และเปิดให้หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 รับผู้ป่วยปัจจุบันได้ 16 เตียง มีพยาบาล 9 คน ผู้ช่วยพยาบาล 2 คน และผู้ช่วยพยาบาล 2 คน

Resident ปีการศึกษา 2564
พญ.บุศรินทร์ แนตรอนงค์

บุศรินทร์ แนตรอนงค์
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2

พญ.สุทธิณี ชนะธุรการนนท์

พญ.สุทธิณี  ชนะธุรการนนท์
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

พญ.กฤตยาณี อิทธิเดชารณ

พญ.กฤตยาณี  อิทธิเดชารณ
แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 2

นพ.ปฏิพล ไชยมงคล

ปฏิพล ไชยมงคล
แพทย์ใช้ทุน ปี1

นพ.สุกฤษฎิ์ สิทธิรังสรรค์

สุกฤษฎิ์ สิทธิรังสรรค์
Intern