หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์

 

หอผู้ป่วย
สถานที่
1) หอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรมทั่วไปชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน
2) หอผู้ป่วยวิกฤติทรวงอก หัวใจและหลอดเลือดชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์
3) หอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรมประสาทชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์
4) หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ 1 (ศัลยกรรมฉุกเฉิน)ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน
5) หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ 2 (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน
6) หอผู้ป่วยศัลยกรรมบาดแผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวกชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน
7) หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1ชั้น 7 อาคารบุญสม มาร์ติน
8) หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2ชั้น 7 อาคารบุญสม มาร์ติน
9) หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3ชั้น 7 อาคารบุญสม มาร์ติน
10) หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 4ชั้น 7 อาคารบุญสม มาร์ติน
11) หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 5ชั้น 7 อาคารบุญสม มาร์ติน
12) หอผู้ป่วยสามัญระบบประสาทชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี
13) หอผู้ป่วยสามัญระบบทรวงอกหัวใจและหลอดเลือดชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี
14) หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1ชั้น 8 อาคารบุญสม มาร์ติน
15) หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2ชั้น 8 อาคารบุญสม มาร์ติน
16) หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3ชั้น 8 อาคารบุญสม มาร์ติน
17) หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 4ชั้น 8 อาคารบุญสม มาร์ติน
18) หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 5ชั้น 8 อาคารบุญสม มาร์ติน
19) หอผู้ป่วยพิเศษ 2ชั้น 13 อาคารบุญสม มาร์ติน
20) หอผู้ป่วยพิเศษ 7ชั้น 7 อาคารบุญสม มาร์ติน
21) หอผู้ป่วยพิเศษ 9ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี
22) หอผู้ป่วยพิเศษ 10ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี

Loading