บุคลากรภาควิชาฯ

การเรียน การสอน และเอกสาร

หลักสูตรฯ

1
2
3
4
previous arrow
next arrow
image

ข่าวสาร

งานประชุมวิชาการ One Day in Vascular disease 2024 หัวข้อ “Central Vein Symposium: Bridging Anatomy, Techiques, and Patient Care”

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจ ร่วมงานประชุมวิชา

Loading

ประชาสัมพันธ์

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ตำแหน่ง หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง

    รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ตำแห

Loading

✨เปิดรับสมัคร เเพทย์ประจำบ้าน รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567✨

    เปิดรับสมัคร รอบ 2 เเพทย์ประจำบ้าน เ

Loading

👩‍⚕️👨‍⚕️รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งปีการศึกษา2567

      👩‍⚕️👨‍⚕️รับสมัครแพทย์ประจำบ้า

Loading

✨เปิดรับสมัคร เเพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567✨

เปิดรับสมัคร เเพทย์ประจำบ้าน เเพทย์ประจำบ้านต่อยอด

Loading

image

รางวัลภาควิชา

10
9
previous arrow
next arrow
image

กิจกรรมภาควิชา

บุคลากรที่ได้รับรางวัล

8
7
5
6
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
previous arrow
next arrow
image

ติดต่อ Elective

ผลงานวิจัย

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

56คน

อาจารย์แพทย์

115คน

Resident Surgery CMU

719คน

นักศึกษา ปี 4 ปี 5 ปี 6

20คน

เจ้าหน้าที่

ค่านิยมศัลยศาสตร์

image

ภาควิชาศัลยศาสตร์
Surgery CMU

``ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาศัลยศาสตร์แก่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมถึงให้การบริการผู้ป่วยทั้งในด้านการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ``

สาขาวิชาฯ

Loading