บุคลากรภาควิชาฯ

การเรียน การสอน และเอกสาร

หลักสูตรฯ

image

ข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ครั้งที่ 37 Next Normal and Update in Surgical Management

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

ONE DAY IN VASCULAR 2023

การประชุมวิชาการ “Live Demonstration Rafaelo Procedure : Tip and Trick”

ประชาสัมพันธ์ สำหรับศัลยแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านที่

หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบ 2

ประชาสัมพันธ์ หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Pre-congress UGI Surgery 2023 on February 1st 2023

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ Pre -Congre

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ครั้งที่ 37 Next Normal and Update in Surgical Management

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

ประชาสัมพันธ์ Pre -Congress ของหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในห้วข้อ “Colorectal Surgery in a Metavserse” ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ Pre -Congress ของหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส

ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด (CVT) รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี พ.ศ.2566 [รอบ2]

ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหล

image
ความภาคภูมิใจของภาควิชาศัลยศาสตร์

บุคลากรผู้ได้รับรางวัล

ผลงานวิจัย

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

image

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน

ค่านิยมศัลยศาสตร์

56คน

อาจารย์แพทย์

115คน

Resident Surgery CMU

719คน

นักศึกษา ปี 4 ปี 5 ปี 6

20คน

เจ้าหน้าที่
image

ภาควิชาศัลยศาสตร์
Surgery CMU

``ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาศัลยศาสตร์แก่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมถึงให้การบริการผู้ป่วยทั้งในด้านการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ``

สาขาวิชาฯ