งานธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์

cropped-cropped-พี่นก-1.jpg

เนตรชนก วงค์ชะรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป

แอน

พัชรินทร์ อาษากิจ
นักจัดการงานทั่วไป

ฝน

ทิพวรรณ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

หน่วยวิจัยภาควิชาศัลยศาสตร์

พี่วิ

วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์
หัวหน้าหน่วยวิจัยภาควิชาศัลยศาสตร์

พี่เปิ้ล

วาสนา โกเอี่ยม
พยาบาลวิจัย

S__3735562

ฉัตรจงกล อินท่าทอง
ผู้ช่วยวิจัย

268691596_949738432322540_2457609727342701732_n

ปาณิสรา สุขแสวง
ผู้ช่วยวิจัย

123

ณิชาพร  โปธาคำ
ผู้ช่วยวิจัย

งานเวชระเบียน

บี

ธาฤดี ชนะพันธ์
พนักงานธุรการ

ฝ่าย Resident

พี่นาถ

ณัฐนันท์ ดาหา
พนักงานธุรการ

S__23535647

จิรัฏฐิติยา  มีคุณธรรม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ฝ่ายงานการศึกษา

217932525_202694471679062_1621919090175361745_n

ศรินทรา ศรีดาวเรือง
นักจัดการงานทั่วไป

cropped-cropped-พี่บี๋.jpg

กิตติยา วิทยกิจ
นักจัดการงานทั่วไป

S__20234269

พรทิพา สุทธิศรีวรากร
นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ฝ่ายงานการเงิน

โอ๋

พรพิมล แสนธิมา
พนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่ CVT

65FABF78-F244-44B6-81F3-ADEEC324B38B

อนงค์ ชัยยาศรี
พยาบาล CVT

S__10879070

นางวนารี วงค์โปธิ 
พยาบาล CVT

งานหัวใจและปอดเทียม

อำไพพรรณ

นางสาวอำไพพรรณ  ธานะ
หัวหน้างานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

S__45916164

นายธนากร  จันทร์โต
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

S__25731292

นางสาวทิพรัต  กรองไผ่กลาง
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

S__89276427

นางสาวกฤติยาณี รุทธศิริ
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

S__108437508

นางสาว นัยนา แป้นคง
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

60826

นางสาว สุวภัทร คงงาม
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

เจ้าหน้าที่ HBP

กันยา

กันยา อุดมสิน
พยาบาลประสานงานปลูกถ่ายตับ

268323168_991669761432963_6504641267432447680_n

ธีรเดช อ๊อดปัญญา
โครงการวิจัย HBP

S__14237705

จิรัชญา มูลแก่น
เลขานุการ หน่วย HBP

เลขาหน่วยต่าง ๆ

S__4276226

อรพิน บุญตวย
เลขานุการหน่วย Vascular

S__3735559

สุกัญญา สิงห์ประเสริฐ
เลขานุการหน่วย Colorectal

S__14237705

จิรัชญา มูลแก่น
เลขานุการหน่วย HBP

159602012_250443623365157_8713297282638437264_n

กรรณิการ์ เติ๊กทอน
เลขานุการหน่วย URO

IMG_0057

อุไรวรรณ จันทวาลย์
เลขานุการหน่วย Neuro

250132360_275673931146670_3807118627322044085_n

พิไลวรรณ เตชะ
เลขานุการหน่วย Plastic

พนักงานบริการทั่วไป

cropped-อ้ายสวัสดิ์.jpg

สวัสดิ์ หมื่นแสน
พนักงานบริการทั่วไป

cropped-เอ.jpg

จรัส ไฮคำ
พนักงานบริการทั่วไป