อ.พญ.ปีติชา ตันประเสริฐ

Dr.Peticha Tanprasert, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Upper Gastrointestinal Surgery and endoscopy