ผศ.พญ.ธิดารัตน์ จิรพงศ์เจริญลาภ

Assist.Prof.Tidarat jirapongcharoenlap, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ :Trauma and Critical care