แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน

สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

นพ.กฤตณัฎฐ์ วงศ์สันติธรรมนุกูล

Krittanut Wongsuntithumnukul, M.D.

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 3

นพ.นฤสรณ์ อิงคโชติวณิช

Narusorn Ingkachotivanich, M.D.

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ.พีรกานต์ ณ บางไทร

Peerakarn Na Bangsai, M.D.

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 2

พญ.อนัญญา  สุขยิ่ง

Ananya Sookying, M.D.

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

พญ.ธารริน หิรัญวงษ์

Tanrin Hiranwong, M.D.

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1

พญ.เพียงดาว ศรีปัญญา

Piangdao Sripunya, M.D.

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

พญ.ไอริณ ยงเมธาวุฒิ

Airin Yongmethawut, M.D.

Intern

พญ.ณิชมน วิบูลเกียรติ์

Nitchamon Wiboonkiat, M.D.

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 3

นพ.บุญฤทธิ์ ชาครียนันท์

Boonyarit Chakeeyanun, M.D.

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ.วริทธิ์ จินตนาโชติ

Varit Jintanachote, M.D.

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 2

พญ.สิริวิภา เจ็กภู่

Sirivipa Jekpoo, M.D.

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1

พญ.กัลยรัตน์ ขัติยะ

Kanyarat Khattiya, M.D.

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

พญ.ศิรินัทธ์ ศิริติกุล

Sirinut Siritikul, M.D.

Intern

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

พญ.ทัศวรรณ คำเขียว

Tatsawan Kumkheaw, M.D.

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

พญ.เกวลิน วรรธนัจฉริยา

Kewalin Wattanatchariya, M.D.

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 3

พญ.ณิชา โชติปฎิเวชกุล

Nicha Chotipadiwetkul, M.D.

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 2

พญ.วรรธนี ศรีบุญเรือง

Wattanee Sriboonruang, M.D.

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

พญ.วรวรรณ ปิ่นรัตน์

Worawan Pinrat, M.D.

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

พญ.สิริกัญญา สมบูรณ์ยิ่ง

Sirikanya Somboonying, M.D.

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

พญ.ชนิสรา ผิวผ่อง

Chanitsara Phiuphong, M.D.

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1