ติดต่อภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

053-935-422-24

สำนักงานภาควิชา

053-935-426

โทรสาร (FAX)

psychiatry@cmu.ac.th

E-mail

053-935-755

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก จิตเวชศาสตร์ OPD24

053-935-960

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

053-935-969

หอผู้ป่วยจิตเวช

053-935-427

Hotline

แบบฟอร์มติดต่อภาควิชา

หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับภาควิชาท่านสามารถ