ข่าวและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ทุนคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการฝึกอบรม 2568

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาจิตเวชศาส […]

ข้อมูล ฉบับ ก.

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับสมัครอาจารย์ (AI) สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาส […]

“โรคสมาธิสั้น” รู้ ใส่ใจ วัยไหนก็เป็นได้ โดยวิทยากร ศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์

“โรคสมาธิสั้น” รู้ ใส่ใจ วัยไห […]

ลูกเครียดเป็นภัยเงียบที่พ่อแม่ต้องระวัง โดย ผศ.นพ.อัศวิน

ปัสสาวะรดที่นอน ปัญหาสำคัญต่อใจ โดย ผศ.นพ.อัศวิน

รู้ทัน ป้องกัน โรคทางจิตเวช โดย ผศ.นพ.อัศวิน

เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย หรือเป็นโรคไบโพลาร์? โดย ผศ.นพ.อวิรุทธ์

อยู่อย่างไรให้สุขใจ ในวัยเกษียณ โดย ศ.พญ.ณหทัย

เลี้ยงลูกอย่างไร ในช่วง COVID-19