ภาควิชาพยาธิวิทยา ขอเชิญผู้สนใจ หนังสือ พยาธิวิทยาของรอยโรคระยะก่อนมะเร็งและมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Pathology of Endometrial Cancer and Precursors) โดย ผศ.พญ.ทิพย์ พงศ์สุวารียกุล สามารถแชร์หรือดาวน์โหลด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ลิงค์ https://cmu.to/D8KzY) หรือ Scan QR Code