กิจกรรม ปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564

การปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนสาขาพยาธิวิทยา ประจำปี 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564