วิ่งการกุศล วันมหิดล 2558

ในเช้าวันที่ 20 กันยายน 2558 ภาควิชาสูติ-นรีเวช ฯ จัดทีมร่วมวิ่งมหากุศลเนื่องในวันมหิดล นำทีมวิ่งโดยอ.วิโรจน์ – อ.ธวัชชัย พร้อมบุคลากรภาควิชาคับคั่ง ร่วมกับคนสวนดอกจำนวนมาก


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

ราชวิทยาลัยฯเยี่ยมประเมินการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอด

ภาควิชาฯ ต้อนรับอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอด (สามสาขา) จากราชวิทยาลัยสูติฯ ที่มาเยี่ยมสำรวจประเมินการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก (น.พ. พัญญู พันธ์บูรณะ, พญ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์, พอ. นพ. เพิ่มศักดิ์) เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ (น.พ. วีระพล จันทร์ดียิ่ง, น.พ. กำธร พฤกษานานนท์) และมะเร็งนรีเวช (พ.ญ. สุวนิตย์, พ.ญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล, น.พ. กฤษฎา) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

รางวัลช้างทองคำ 2556 : อ.ชเนนทร์ อ.แป้ง

ภาควิชาขอแสดงยินดีกับ ร.ศ. นพ. ชนเนนทร์ วนาภิรักษ์ และ อ.พ.ญ. เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือรางวัลช้างทองคำประจำปี 2556 นับเป็นเกียรติและน่าอย่างยิ่งของภาควิชาสูติ-นรีเวช ที่อ.ชเนนทร์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ช้างทองคำ) และอ.แป้ง ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2557


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

ฉลองปีใหม่ 2557

ภาควิชาจัดงานฉลองปีใหม่ 2557 วันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ชั้นสาม อาคารราชนครินทร์ มีการแสดงของแพทย์ประจำบ้าน การให้พรจากท่านอาจารย์อาวุโสที่กลับมาเยี่ยมเยียนสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวสูติศาสตร์ล้านนา


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

ฉลองปีใหม่ 2562

ภาควิชาจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสันทนาการ รับประทานอาหารกลาง (โต๊ะจีน) ร่วมกัน พร้อมทั้งมีกิจกรรมลุ้นโชค แจกรางวัลมากมาย ประกวดชุดแต่งกายยอดเยี่ยมในธีม “Sports” และกิจกรรมนันทนาการ เพิ่มความสามัคคี ในหมู่คณะ


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานวันวิจัยครั้งที่ 5 : 4 พ.ย. 2556

วันวิจัยครั้งที่ 5 : งานวันวิจัย ประจำปี 2556 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์) ครั้งที่ 5 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร มีการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่ง ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 พญ.อสมา วาณิชตันติกุล: Lidocaine Spray Compared With Submucosal Injection for Reducing Pain During Loop Electrosurgical Excision Procedure A Randomized Controlled Trial
  • รางวัลที่ 2 พญ.ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ : A Comparison of Maternal Anemia between HIV Infected Pregnant Women Receiving Zidovudine-based and Zidovudine-free Highly Active Antiretroviral Therapy
  • รางวัลที่ 3 นพ.เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร : Predicting factors for positive vaginal surgical margin following radical hysterectomy for stage IB1 carcinoma of the cervix

Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานวันวิจัยครั้งที่ 6 : 29 ก.ย. 2557

วันวิจัยครั้งที่ 6 : งานวันวิจัย ประจำปี 2557 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์) ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร มีการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่ง ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 พญ.บงกช ชาครบัณฑิต: Comparison between Preterm Delivery Rates of HIV-infected Pregnant Women Receiving Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) Containing Protease Inhibitors (PIs) and HIV-infected Pregnant Women Receiving Zidovudine Monotherapy
  • รางวัลที่ 2 น.พ. เจษฎา ใจพรหม: Pregnancy outcomes among mothers at age of 15 years or less
  • รางวัลที่ 3 พ.ญ. ศศิวิมล ศรีสุโข: Adherence to Guidelines on the Diagnosis of Cephalo-pelvic Disproportion at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital

Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานวันวิจัยครั้งที่ 7 : 5 ต.ค. 2558

วันวิจัยครั้งที่ 7: งานวันวิจัย ประจำปี 2558 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์) ครั้งที่ 7 วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร มีการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย ก่อนไปนำเสนอที่ราชวิทยาลัยฯ ซึ่งปีนี้ผู้ที่นำเสนอได้ประทับใจคณะกรรมการสามลำดับแรกคือ พ.ญ. ลินลดา (จูน) พ.ญ. ธิติกาญจน์ (ส้มโอ) และ พ.ญ. ชลรส (หนาน)


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานวันวิจัยครั้งที่ 10 : 8 ต.ค. 2561

วันวิจัย” Research Day ครั้งที่ 10

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โดยอนุกรรมการด้านการวิจัยกล่าวรายงานการจัดงาน โดย รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ และกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน มีดังนี้
1. พญ.ทักษิณา ทินนา
2. พญ.วรรณพร สิงห์น้อย
3. พญ.หรัดปพร ปิยะเวชการ
4. นพ.สันติภาพ ศรีสมบูรณ์
5. นพ.สันต์ธีร์ ติยะธะ
6. พญ.ปวีณา พังสุวรรณ
7. พญ.ชลธิชา ตานา
8. นพ.ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น
9. นพ.วิศิษฐ์ จันทร์คุณาภาส
10. พ.ญ.ปรัชฐาวรรณ ทองนอก


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2556

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3 วันที่ 17 เมษายน 2556 เนื่องจากประชากรสูติฯของเรามากขึ้นกว่าทุกปี จึงย้ายที่จากทุกปีที่เราจัดกันที่ห้องเรียน 2 ของภาควิชาฯ ไปยังอาคารราชนครินทร์ อบอุ่น สงบสุข สิริมงคล เช่นเดิม


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More