เลี้ยงส่งสอบบอร์ด-ต้อนรับเด้นท์ใหม่ 2555

งานเลี้ยงส่งพี่ Resident 3 และ Fellow ก่อนเตรียมตัวไปสอบบอร์ด และเลี้ยงต้อนรับ Resident 1 และ Intern ใหม่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ภายในภาควิชา จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ ภายใต้คอนเซปการแต่งกายลายจุด “PolKa Dot”


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานวันวิจัยครั้งที่ 1 : 4 ต.ค. 2552

วันวิจัยครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ และ ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจัดให้มีวันวิจัย โดยให้แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทำมาระหว่างการฝึกอบรม


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2554

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องเรียน 2 (ห้องอาจารย์กำจัด) เมษายน 2554 เป็นงานแสดงคารวะแด่คณาจารย์ผู้บุกเบิกภาควิชามาแต่กาลก่อน อบอุ่น สงบสุข รับพร ประพรมน้ำเป็นสิริมงคล


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2553

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องเรียน 2 (ห้องอาจารย์กำจัด) เมษายน 2553 เป็นงานแสดงคารวะแด่คณาจารย์ผู้บุกเบิกภาควิชามาแต่กาลก่อน อบอุ่น สงบสุข รับพร ประพรมน้ำเป็นสิริมงคล


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2552

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องเรียน 2 (ห้องอาจารย์กำจัด) เมษายน 2552 เป็นงานแสดงคารวะแด่คณาจารย์อาวุโส ทุกหน่วยงานมอบสิ่งของบูชาพระคุณครู อบอุ่น สงบสุข รับพร รับโอวาทจากอาจารย์ และประพรมน้ำส้มป่อยสิริมงคล


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2551

ภาพบางส่วนจากงานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องเรียน 2 (ห้องอาจารย์กำจัด) เมษายน 2551 เป็นงานแสดงคารวะแด่คณาจารย์อาวุโส


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2550

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องเรียน 2 (ห้องอาจารย์กำจัด) เมษายน 2550 เป็นงานแสดงคารวะแด่คณาจารย์อาวุโส ทุกหน่วยงานมอบสิ่งของบูชาพระคุณครู บรรยากาศอบอุ่นและมีความสุข รับพร รับโอวาทจากอาจารย์ และประพรมน้ำส้มป่อยสิริมงคล


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2548

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องเรียน 2 (ห้องอาจารย์กำจัด) เมษายน 2548 เป็นงานแสดงคารวะแด่คณาจารย์อาวุโส ทุกหน่วยงานมอบสิ่งของบูชาพระคุณครู บรรยากาศอบอุ่นและมีความสุข รับพร รับโอวาทจากอาจารย์ และประพรมน้ำส้มป่อยสิริมงคล


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2547

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องเรียน 2 (ห้องอาจารย์กำจัด) เมษายน 2547 เป็นงานแสดงคารวะแด่คณาจารย์อาวุโส ทุกหน่วยงานมอบสิ่งของบูชาพระคุณครู บรรยากาศอบอุ่นและมีความสุข รับพร รับโอวาทจากอาจารย์ และประพรมน้ำส้มป่อยสิริมงคล


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More