Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

31July2021

You are here: Home Interesting Topics

บทความทางวิชาการ

Urogynecology

Faculty of Medicine Chiang Mai University, Thailand 

บทความทางวิชาการ

1. สตรีที่มีอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนหรือยื่นย้อย

ข่าว update

urostym

ผู้แทนนายแพทย์วิชัย ชัยชูชนะภัย พร้อมด้วยศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่น ๑๔ บริจาคเครื่อง Urostym จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเครื่องช่วยสอนผู้ป่วยฝึกบริหารกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกราน ให้แก่คลินิกสตรีปัสสาวะเล็ดและอุ้งเชิงกราน ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโอพีดี ๕ ชั้น ๕ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโอพีดี ๕ ชั้น ๕ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่