อ.ปุย ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ (ช้างทองคำ)

Award PuiSอ.ปุยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ (ช้างทองคำ: ที่สุดของมช.) ประจำปี 2563 : ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ ภาควิชาสูติฯ มช. ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น "ช้างทองคำ" ในวันที่ 24 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ศาลาธรรม