งานวันวิจัยครั้งที่ 5 : 4 พ.ย. 2556

วันวิจัยครั้งที่ 5 : งานวันวิจัย ประจำปี 2556 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์) ครั้งที่ 5 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร มีการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่ง ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 พญ.อสมา วาณิชตันติกุล: Lidocaine Spray Compared With Submucosal Injection for Reducing Pain During Loop Electrosurgical Excision Procedure A Randomized Controlled Trial
  • รางวัลที่ 2 พญ.ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ : A Comparison of Maternal Anemia between HIV Infected Pregnant Women Receiving Zidovudine-based and Zidovudine-free Highly Active Antiretroviral Therapy
  • รางวัลที่ 3 นพ.เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร : Predicting factors for positive vaginal surgical margin following radical hysterectomy for stage IB1 carcinoma of the cervix
Read More

ศ. น.พ. ธีระพร วุฒยวนิช

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาฯ จัดงานรวมญาติ คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ พยาบาล ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ศ.นพ. ธีระพร วุฒยวนิช เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ณ. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ วันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 12.00 – 14.30 น.

Read More

เลี้ยงส่งสอบบอร์ด-ต้อนรับเด้นท์ใหม่ 2556

งานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน resident 3 (พี่สุชิน พี่มิ้นท์ พี่แอ้น พี่เกด) แพทย์ต่อยอด fellow 2 (MFM: พี่ปุ๊ก พี่เอ๋ ONCO: พี่เอ้ย พี่ชุง พี่กอล์ฟ RM:พี่บัว พี่โน้ส) และเลี้ยงต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน resident1(น้องส้มโอ น้องอร น้องเบนซ์ น้องฝน น้องออม) แพทย์ใช้ทุน intern (น้องเอม น้องพีท น้องมะเหมี่ยว น้องป๊อบ) ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่

Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2556

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3 วันที่ 17 เมษายน 2556 เนื่องจากประชากรสูติฯของเรามากขึ้นกว่าทุกปี จึงย้ายที่จากทุกปีที่เราจัดกันที่ห้องเรียน 2 ของภาควิชาฯ ไปยังอาคารราชนครินทร์ อบอุ่น สงบสุข สิริมงคล เช่นเดิม

Read More

ร้กนี้ไม่มีพลาด : รู้ทันวันวาเลนไทน์

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ร่วมกับ ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานกิจกรรมงานบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านสุขภาพทางเพศให้แก่วัยรุ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจสามารถใช้ทักษะในการป้องกันตนเองเพื่อลดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือก่อนวัยอันควร หัวข้อเรื่อง “ร้กนี้ไม่มีพลาด : รู้ทันวันวาเลนไทน์ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่

Read More

ทำบุญภาควิชา-ทำบุญปีใหม่ 2556

งานทำบุญภาควิชาและทำบุญปีใหม่ 9-00-11.00 น. 3 มกราคม 2556 (ภาควิชาฯ และงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช) ณ บริเวณหน้าลิฟท์ อาคารสุจิณโณ ชั้น 3 ตอนบ่ายของวันที่ 3 ภาควิชาฯ ไปเยี่ยมสวัสดีปีใหม่อ.ศุภร (อดีตหัวหน้าภาควิชาฯ) ที่บ้านของอาจารย์  วันที่ 2 ม.ค. 2556 คณบดีได้มาเยี่ยมภาควิชา และสวัสดีปีใหม่กันที่ห้องเรียน 2

Read More