Obstetrics and Gynaecology CMU

📣CCOG 2023 Register 🥳
ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ลิงค์ด้านล่างนี้ 👇
ท่านสามารถเลือก รูปแบบการลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบ
▪️ Onsite + Ondemand (จำกัด 300 คน)
▪️ Online + Ondemand
📌สามารถดาวน์โหลดเอกสาร เชิญประชุมวิชาการได้ที่นี่ 👇