อาลัยรักและคาระวะยิ่งแต่อาจารย์กอสิน : ภาควิชาฯ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับการสูญเสียศาสตราจารย์นายแพทย์กอสิน อมาตยกุล อาจารย์อาวุโส ผู้ทรงคุณค่ายิ่งของภาควิชาสูติ มช. อาจารย์เป็นตำนานรุ่นบุกเบิกของภาควิชา วางรากฐานทั้งด้านการวิจัย บริการ การเรียนการสอน และก่อตั้งหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ในวาระนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานสันกู่เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีร่วมส่งดวงวิญญาณของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ กอสิน อมาตยกุล หากดวงวิญญาณของท่านในสัมปรายภพ

 

Kosin

Kosin2

Kosin3

Kosin4