รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ  : รองคณบดีด้านวิชาการ

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อ.ต่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองคณบดีด้านวิชาการ นับเป็นอีกก้าวโชคดีของคณะที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มุ่งมั่น จริงจัง กับการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ และสร้างแพทย์รุ่นต่อไปในนามของแพทย์มช. แพทย์คุณภาพ

Prapaporn