MFM: fetal echocardiography I: 2552

การประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก (โดยการสนับสนุนของ สกว. – สกอ.) วันที่ 31 ตุลาคม 2552 – 1 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ultrasound of fetal heart & hydrops fetalis ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More

MFM: High risk pregnancy 2552

การประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก เรื่องครรภ์เสี่ยงสูง (high risk pregnancy) ณ ห้องประชุมชั้น 15 ตึกสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More

งานสัมมนาภาควิชา 2552

งานสัมมนาประจำปี 2552 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท

Read More

งานวันวิจัยครั้งที่ 1 : 4 ต.ค. 2552

วันวิจัยครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ และ ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจัดให้มีวันวิจัย โดยให้แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทำมาระหว่างการฝึกอบรม

Read More

ผศ. นพ. ประโยชน์ จงอยู่สุข

ภาควิชาจัดงานร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ประโยชน์ ในวาระเกษียณอายุราชการ มีการแสดงนำเสนอชีวประวัติด้วย presentation และมอบของที่ระลึก (ถึงคุณความดี ความเสียสละทุ่มเทที่ผ่านมาอย่างยาวนาน)

Read More

เลี้ยงส่งอาจารย์ชำนาญ ยินดีกับผศ.เจี๊ยบ-ผศ.นก

เลี้ยงส่งอาจารย์จิ้น (ขอให้อาจารย์ได้ประสบความสุขความสำเร็จกับก้าวใหม่ของชีวิตอาจารย์ที่ขอนแก่น) แสดงความยินดีกับอาจารย์เจี๊ยบและอาจารย์นกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read More

ฉลองสอบบอร์ด 2552

งานเลี้ยงฉลองที่ได้ผ่านการสอบบอร์ด 2552 กันมาอย่างเหน็ดเหนื่อย และเลี้ยงขอบคุณคณาจารย์ และแพทย์รุ่นน้อง ๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานและเรียนรู้กันมา

Read More