ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อ.กฎ และ อ.ณัฐ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ