ประชุมเพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกันของพนักงานขับรถยนต์ในการ รับ-ส่ง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19