ครุภัณฑ์ส่งคืน

กำลังทดสอบระบบคุรุภัณฑ์เก่าแลกเปลี่ยนในหน่วยงาน

ติดต่อ  053935385

 • ครุภัณฑ์ปี  2540
 • หมายเลขคุรุภัณฑ์  40/0000010
 • ส่งคืนภาควิชาศัลยศาสตร์
 • คงสภาพพอใช้   97%

 • ครุภัณฑ์ปี  2540
 • หมายเลขคุรุภัณฑ์  40/0000010
 • ส่งคืนภาควิชาศัลยศาสตร์
 • คงสภาพพอใช้   97%

 • ครุภัณฑ์ปี  2540
 • หมายเลขคุรุภัณฑ์  40/0000010
 • ส่งคืนภาควิชาศัลยศาสตร์
 • คงสภาพพอใช้   97%

 • ครุภัณฑ์ปี  2540
 • หมายเลขคุรุภัณฑ์  40/0000010
 • ส่งคืนภาควิชาศัลยศาสตร์
 • คงสภาพพอใช้   97%

 • ครุภัณฑ์ปี  2540
 • หมายเลขคุรุภัณฑ์  40/0000010
 • ส่งคืนภาควิชาศัลยศาสตร์
 • คงสภาพพอใช้   97%

 • ครุภัณฑ์ปี  2540
 • หมายเลขคุรุภัณฑ์  40/0000010
 • ส่งคืนภาควิชาศัลยศาสตร์
 • คงสภาพพอใช้   97%

 • ครุภัณฑ์ปี  2540
 • หมายเลขคุรุภัณฑ์  40/0000010
 • ส่งคืนภาควิชาศัลยศาสตร์
 • คงสภาพพอใช้   97%

 • ครุภัณฑ์ปี  2540
 • หมายเลขคุรุภัณฑ์  40/0000010
 • ส่งคืนภาควิชาศัลยศาสตร์
 • คงสภาพพอใช้   97%

 • ครุภัณฑ์ปี  2540
 • หมายเลขคุรุภัณฑ์  40/0000010
 • ส่งคืนภาควิชาศัลยศาสตร์
 • คงสภาพพอใช้   97%

 • ครุภัณฑ์ปี  2540
 • หน่วยรักษาความปลอดภัย
 • หมายเลขคุรุภัณฑ์ใหม่  40/0000010/03

 • ครุภัณฑ์ปี  2540
 • ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • หมายเลขคุรุภัณฑ์ใหม่  40/0000010/02

 • ครุภัณฑ์ปี  2540
 • ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • หมายเลขคุรุภัณฑ์ใหม่  40/0000010/01