งานบริหารงานวิจัย

 • งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • งานบริหารงานวิจัย 053-935189, 053-935149, 053-936209, 053-935279
 • หน่วยทุนวิจัย (ทุนภายใน ต่อ 11) (ทุนภายนอก ต่อ 17) (ค่าตอบแทน ต่อ 19)
 • คลินิกวิจัย (ปรึกษาสถิติ ต่อ 12) (ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ต่อ 15 )
 • กลุ่มวิจัย Cluster ต่อ 18
 • นวัตกรรม ต่อ 13
 • ROS,REDCap ต่อ 14
  Researchmed@cmu.ac.th , Research.med.cmu@gmail.com

สำนักงานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

 • สำนักงานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 053-936641 ต่อ 22,23

หน่วยจริยธรรมวิจัยในสัตว์

 • หน่วยจริยธรรมวิจัยในสัตว์ 053-935189 ต่อ 21

ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 053-936219, 053-936221