ประกาศ / คำสั่ง / ประชาสัมพันธ์

NEWS ข่าวกิจกรรม

NEWS ข่าวกิจกรรม

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะเดินทางมาสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562

READ MORE

NEWS ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญปอยหลวงโรงพยาบาลสงฆ์

READ MORE

NEWS ข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดี แด่ผู้ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิต

READ MORE

NEWS ข่าวกิจกรรม

งานวันเด็ก ประจำปี 2563

READ MORE

รางวัล

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2560

รางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น และ โปสเตอร์รองชนะเลศ

ในการนำเสนอผลงานวิจัย กระบวนวิชา “ทักษะวิจัย 2”

รางวัล “โปรสเตอร์รองชนะเลิศ

ในการนำเสนอผลงานวิจัย กระบวนวิชา “ทักษะวิจัย 2”

รางวัล “โปรสเตอร์ชมเชย

ในการนำเสนอผลงานวิจัย กระบวนวิชา “ทักษะวิจัย 2”

รางวัลชนะเลิศ  ”การประกวดปรุงลาบสุก

ประจำปี 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ”การประกวดตกแต่งขันโตก

ประจำปี 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ”การประกวดแต่งกายพื้นเมือง

ประจำปี 2562

รางวัลIWISH Awards 2019

ด้าน Happy Organization

ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

คู่มือการใช้งาน Meeting App

คู่มือการใช้งาน Meeting App   คู่มือการใช้งาน Micr […]

READ MORE

สาระน่ารู้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พัฒนาแบบบันทึกสุขภาพโควิด 19 สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศเฝ้าระวังที่มีการระบาดของโรคโควิด 19

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พัฒนาแบบบันทึกสุขภาพโควิด 19 สำห […]

READ MORE

สาระน่ารู้

สรุปมาตรการตอบสนองต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการตอบสนองต่อสถานกา […]

READ MORE