คลินิก ทั่วไป

ให้การบริการทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00น.

*** ในกรณีการตรวจเฉพาะโรค ทางหู คอ จมูก ให้ดูข้อมูลในคลินิกพิเศษ ***

เพื่อความสะดวกในการรับการบริการ แก่ผู้ป่วยทั่วไป กรุณาหลีกเลี่ยงวันอังคารเพราะเป็นวันที่มีการตรวจผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมาก

คำแนะนำในการรับการบริการ

  1. เพื่อประโยชน์ ของท่านกรุณามาตามนัด
  2. กรณี ต้องการเลื่อนนัดกรุณาโทรติดต่อ 053-945745 ในเวลา 14.00 น.