หน้าหลัก

สารจาก หัวหน้าภาควิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านฉุกเฉินเพื่อเป็นบุคลากรหน้าด่านในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อให้ลดโอกาสการเสียชีวิตและทุพพลภาพ กลับไปมีสภาพชีวิตที่ปกติอยู่กับคนอันเป็นที่รักได้ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตร เผยแพร่ความรู้ทักษะ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพฉุกเฉินให้ดีที่สุดและเราจะไม่หยุดนิ่งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านฉุกเฉิน เพื่อให้โลกมีความรู้ใหม่ในด้านสุขภาพฉุกเฉิน

ผศ.ดร.นพ.บวร  วิทยชำนาญกุล
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ / การศึกษา / กิจกรรม / รับสมัคร

ประกาศภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic)

จำนวน 1 อัตรา

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 29 กรกฏาคม 2565

 

ดาวน์โหลดใบประกาศรับสมัคร (ข้อมูลด้านคุณสมบัติ, วิธีการสมัคร, เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น, ขั้นตอนการสอบคัดเลือก) ได้ที่ >>  https://drive.google.com/file/d/1olVrRTHXZaIAG_Rh2-zlRI88iC4Xpgpf/view?usp=sharing

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก—> https://drive.google.com/file/d/1tDwkxzupLwZIiuUerEu-3r0RxVcABxs9/view?usp=sharing

หากคุณเป็นผู้ชอบความท้าทาย จัดการปัญหา และดูแลผู้ป่วยในภาวะเร่งด่วน… Come join us!

ปีการศึกษา 2566 นี้ เราเปิดรับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ตำแหน่ง
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น!
และรอประกาศแจ้งวันสัมภาษณ์ อีกครั้งในช่วง สิงหาคม 2565
สมัครเลยได้ทาง
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น!
และรอประกาศแจ้งวันสัมภาษณ์ อีกครั้งในช่วง สิงหาคม 2565
อ่านวิธีการเตรียมตัว & เอกสาร & รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปี 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CCEM 2021: “BEGIN AGAIN: Better for the future” จัดขึ้นวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 ผ่าน Virtual conference สามารถเข้าร่วมการประชุม CCEM ในฉบับ New Normal ได้ที่บ้านของคุณ กับหัวข้อความรู้ที่น่าสนใจมากมาย

งานวิจัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

0
คน
อาจารย์แพทย์
0
คน
Resident
0
คน
นักศึกษา ปี 1-6
0
คน
เจ้าหน้าที่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

“ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ ปี 5 และ ปี 6 รวมถึงการจัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จวบจบปัจจุบัน  มีศักยภาพในการฝึกอบรม จำนวน 6 อัตราต่อปี  “

บทความ

Article