สำหรับ Elective

ท่านสามารถกรอกเพื่อขอ Elective ได้ที่นี่

หลังจากท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ จะติดต่อกลับทาง E-Mail ภายใน 1-3 วันทำการนะคะ  ขอบคุณค่ะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-938796 นนทวัฒน์ ห่านตระกูล