วิชาเลือก (Elective Program)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเปิดรับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ที่สนใจ Elective Emergency Medicine Program ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์
โดยแต่ละช่วงเวลา รับได้จำนวนจำกัด

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอ Elective ได้ที่นี่

หลังจากท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ จะติดต่อกลับทาง E-Mail ภายใน 1-3 วันทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

คุณนนทวัฒน์ ห่านตระกูล  โทร 053-938796