BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

welcome message

วันจันทร์, 08 ธันวาคม 2557 10:26
Rate this item
(0 votes)

NC

                        ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นหนึ่งในหลายๆ ภาควิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรของภาควิชาประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ โดยที่ภารกิจหลักของภาควิชาได้แก่ การให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                       สรีรวิทยาเป็นแขนงวิชาที่ครอบคลุมความรู้ในทุกระดับตั้งแต่ในระดับโมเลกุล ไปจนถึงความรู้ในระดับการทำงานของร่างกายทั้งหมด รวมทั้งยังเป็นรากฐานที่สำคัญของวิทยาศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่งที่ศึกษาการทำงานของร่างกาย ที่ไม่เพียงแต่ศึกษาว่าระบบต่างๆ ของร่างกายมีการควบคุมการทำงานอย่างไร แต่ยังรวมไปถึงการศึกษาถึงกลไกในระบบการทำงานนั้นอีกด้วย ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นองค์กรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่ทุ่มเทให้กับภารกิจไตรภาคีของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ ภาควิชามีพันธกิจที่จะมีความเป็นเลิศ และเป็นผู้นำในด้านการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าและขยายขอบเขตของความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแต่ละบุคคลให้เต็มที่ สาขาด้านการวิจัยของภาควิชาประกอบด้วย 5 สาขาหลักได้แก่ สาขาสรีรวิทยาของหัวใจและหลอดเลือด สรีรวิทยาของไต สรีรวิทยาของสมอง สรีรวิทยาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ และสรีรวิทยาด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย ซึ่งมีการร่วมมือและทำงานด้านการวิจัยร่วมกันอย่างดีในภาควิชา และพร้อมที่จะขยายความร่วมมือไปยังภาควิชาอื่นๆ ทั่วมหาวิทยาลัยและขยายไปทั่วโลก

                          ในฐานะหัวหน้าภาควิชา ผมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม homepage ของภาควิชาเรา และยินดีที่จะตอบคำถามที่ท่านมีเกี่ยวกับภาควิชา โดยที่ท่านสามารถแนะนำติชม homepage ของภาควิชาได้โดยส่งผ่านไปยังผู้ดูแล website ตาม e-mail นี้: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

Read 1740 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563 11:58
Physiology

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest from Physiology