ชมรมเกษียณสัมพันธ์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1
2
3
4
5

ข่าวประชาสัมพันธ์

144314

โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพจิตอาสาชมรมเกษียณสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ขอเชิญจิตอาสาชมรมเกษียณสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพจิตอาสาชมรมเกษียณสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เรื่อง …. ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียน 50 ปี คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19

COVID banner