• แนวปฏิบัติการลงนามและการจัดทำหนังสือขอ/ต่อ/เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (VISA) ของนักศึกษาต่างชาติและการออกใบอนุญาตการทำงานของบุคลากรชาวต่างชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด 
  • มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป  ดาวน์โหลด
  • แนวทางปฏิบัติในการรับชาวต่างชาติเข้าศึกษา ฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์  เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 2 (ดาวน์โหลด 
  • แนวทางปฏิบัติในการรับชาวต่างชาติเข้าศึกษา ฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์  เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 1 (ดาวน์โหลด)

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2564

ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะแพทยฯ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง “Challenges and Opportunities of Medical Education: Data Science in Healthcare ” ในการสัมมนาออนไลน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2563