• มาตรการการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและการเดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อศึกษาปฏิบัติงาน และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   (รายละเอียดดังแนบ)
  • มาตรการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วง COVID-19 (Guidelines and Measures for CMU Foreign Students and Staff Entering Chiang Mai, Thailand)  ตามแนวทางการควบคุมโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาใน มช. ต้องกรอกแบบฟอร์ม Entering CMU Report Form ซึ่งเป็น Google Form (26 คำถาม) ได้ที่นี่ >>  Forms  

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2564

ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะแพทยฯ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง “Challenges and Opportunities of Medical Education: Data Science in Healthcare ” ในการสัมมนาออนไลน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2563