สรุป ข้อร้องเรียน จาก Application VOC

เรื่อง SAFE  Medical school ครั้งที่ 1

เข้าที่ประชุมคณะแพทยศาสตร์  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

เพื่อสร้าง Awareness ตอบวิสัยทัศน์ 

The happiest Medical school