ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการแ […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารับการอบรม IMEAc Criteria training and SAR Writing ครั้งที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารับการอบรม IMEAc Criteria training […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญบุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยมาตรฐาน

  เรื่อง : ขอเรียนเชิญบุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมโค […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565

  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศู […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ชนิตา บัวหยู่ โทร.053-93 […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศู […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการสมัครสอบฯ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 (สถาบันการศึกษาต่างประเทศ)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ.2565) วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565

สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประชาสัม […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2565

    เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ ระยะที่ 2 (Comprehensive Examination) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

  สอบถามรายละเอียด : ชนิตา บัวหยู่ (โทรศัพท์ 053-9 […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ ระยะที่ 2 (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2564

  สอบถามรายละเอียด : ชนิตา บัวหยู่ (โทรศัพท์ 053-9 […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการสมัครสอบฯ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 (สถาบันการศึกษาต่างประเทศ)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ.2565) วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565

สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประชาสัม […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แบบยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลคะแนนการสอบ

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2565

  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศู […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2565 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2565 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ.2565) วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประชาสัม […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ประจำเดือนมกราคม 2565

  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศู […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 26/2564 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประชาสัม […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 18/2564 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศู […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2)

  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเส […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

QR Code เพื่อการเรียนรู้ทักษะหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ

แนวทางการประเมินทักษะ 15 หัตถการ – VDO clip สาธิต […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ ระยะที่ 2 (Comprehensive Examination) รอบที่ 1.2

  สอบถามรายละเอียด : ชนิตา บัวหยู่ (โทรศัพท์ 053-9 […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 15/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 16/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ที่ถูกเลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศูนย์ความ […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 14/2564 เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทยเพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 3)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศู […]

ศรว.

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) รอบที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ศรว.ท […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศรว. ที่ 6/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี พ.ศ.2564-2565

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1)

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโคร […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (SHEE Streaming) ประจำเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2564

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน […]

พัฒนาอาจารย์

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education: Backward Curriculum Design รุ่นที่ 4

เรื่อง : ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ (MEQ) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 และผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ศรว.

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ศรว.ท […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ ระยะที่ 2 (Comprehensive Examination)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) รอบที่ 1 ประจำปี 2564 (ปีการศึกษา 2563) วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการสอบประเมินทักษะหัตถการ Incision and Drainage และ Pneumothorax (ครั้งที่ 2)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศรว.ที่ 4/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ.2564)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการสอบประเมินทักษะหัตถการ Nasal Packing (ครั้งที่ 2)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ระยะที่ 2 ระดับคลินิก (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม พ.ศ. 2564

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.63 – 12 ม.ค.64)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ระยะที่ 2 ระดับคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2564 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2563 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

พัฒนาอาจารย์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to teach and assess non-technical skills in our students”

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประชาสัม […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศรว. ที่ 17/2563 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 และ 22 พ.ย.63)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.-11 ต.ค.63)

พัฒนาอาจารย์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เรื่อง “Digital tools for disruptive education”

      เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผ่าน […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) รอบที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563

สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประชาสัม […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

แบบสำรวจหัตถการทางคลินิก ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 (ฉบั […]

พัฒนาอาจารย์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์แพทย์ออกข้อสอบ ขั้นตอนที่ 1 – 2 ให้แก่ ศรว.

เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์แพทย์ในสังกัดออกข […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งยกเลิกส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 (CPIRD2020)

เรื่อง : ขอแจ้งยกเลิกส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในกา […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 (CPIRD2020)

เรื่อง : ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุ […]

พัฒนาอาจารย์

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปี 2563

    เรื่อง : แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการพัฒน […]

พัฒนาอาจารย์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปี 2563

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบห […]

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

เรื่อง : การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู […]

ศรว.

กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี พ.ศ.2563-2564

เรื่อง : กำหนดการจัดสอบความรู้สำหรับผู้ที่มีจะขอรับการป […]

พัฒนาอาจารย์

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้

พัฒนาอาจารย์

อบรมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทางการศึกษา 2563

เรื่อง : การอบรมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทางการศึกษา ประจำ […]