การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (พ.ศ.2566)
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566


สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณจิตตวดี พุ่มพวง
    โทรศัพท์ : 053-935277, 089-4309111
    โทรสาร : 053-935266
    E-mail :  meqmedcmu@gmail.com