หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา : 053-935262-3     

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
  • การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565  >>>   https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

ประกาศกำหนดการวัดผลการศึกษาและกำหนดการสอบลงกอง