หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา : 053-935262-3     

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
  • การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567  >>>  https://admission.reg.cmu.ac.th/index.php

ประกาศกำหนดการวัดผลการศึกษาและกำหนดการสอบลงกอง