หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา : 053-935262-3     

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

ติดต่อเรา

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ตั้ง 110  ถนนอินทวโรรส  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200

โทรศัพท์ :  66-5393-5262-3  โทรสาร :  66-5393-6207

เปิดบริการ  :  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัติฤกษ์)