การใช้งานระบบ CMU E-Document

การใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document v.2) เบื้องต้น

การตั้งค่ารับการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เมื่อมีเอกสารเข้าระบบ

การใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document v.2) ตอบกลับ ผ่านการแจ้งเตือน LINE Notify