ผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2564