ข่าวรับสมัครงานภายใน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน/หน่วย ภายในคณะแพทยศาสตร์

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์

ผลการคัดเลือก

2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานประกันสังคม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คิดเลือก

3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วย สังกัดคณะแพทยศาสตร์

ผลการคัดเลือก

4. ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คิดเลือก